SAĞLAM TƏHSİL, SAĞLAM MİLLƏT, GÖRÜLƏN İŞLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR ELMİ KONFRANSI

Verilişin müddəti : 00:05:00

Tarix : 2017/04/21

 

-----------------------------------------------------------

Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

Apr 21, 2017 00:15 Asia/Baku
Şərhlər