Jul 06, 2018 19:49 Asia/Baku

MİNBƏR - İSLAM DİNİNİN İNSAN HƏYATİNDAKI ROLU VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ - HÖCCƏTULİSLAM ƏRDƏBİLİ

Verilişin müddəti : 00:20:00

Tarix : 2018/07/06

-------------------------------------------------------------------------

MİNBƏR - İSLAM DİNİNİN İNSAN HƏYATİNDAKI ROLU VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ - HÖCCƏTULİSLAM ƏRDƏBİLİ

-------------------------------------------------------------------------

 

Bu proqram İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın gündəminin əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

Teqlər

Şərhlər