Jul 10, 2019 21:35 Asia/Baku
  • Yüzillik şəbəkə düyününün açılışı
    Yüzillik şəbəkə düyününün açılışı

Ərak əl işləri sənayesi üzrə sənətkar ustad Mohəmməd Nuri şəbəkə sənətini son on ildə öz təlim emalatxanasını açıb, İslam müqəddəsləri üçün 12 ədəd şəbəkəli qapı düzəltmək və onlarla digər sənət əsəri yaratmaqla bərpa edibdir.

Müsahibə(kişi): Ürəkaçan şəbəkəli pəncərələrdən tutmuş bu sənətkarın kiçik emalatxanasınadək.

Müsahibə(kişi): Mən dedim ki, bu işi bərpa edəcəyəm və etdim də. Şəbəklələrin yanaşı olmaları rəvayəti...

Müsahibə(kişi): İstəyirdim ki, görülən iş həmişə yaşasın.

Min ilin sənətinin bir daha rövnəq tapması.

Müsahibə(kişi): Həndəsə, memarlıq və islami sənət bir-biriləri ilə düyünləniblər.

Müsahibə(kişi): Bu qapı bəlkə 300-400 il işləmiş olsun.

Cansız taxtanın emalından sənət əsərinin yaranmasınadək bir neçə mərhələ keçilir.

 Bu sənətkarın hünəri işıq saçır.

Müsahibə(kişi): İmamzadə Mocab-ın zirehinin taxta skeletini bu sənətkar işləyibdir.

Müsahibə(kişi): Bu, Mazandaran vilayətinin şəhərlərindən olan Neka şəhəri məscidinin qapısıdır. Allah qismət etdi, bu iş mənə nəsib oldu.

Müsahibə(kişi): Cənab Nuri bu onillik ərzində 30-35 sənətkar yetişdiribdir.

Bu sənət bu sənətkar tərəfindən indi evlərə yol tapıbdır...

Və bilməyimiz maraqlı olardı ki, bu sənət əl işləri sənayesində ən aşağı məşğulluq xərcinə malikdir.

İndi cənab Nurinin on ildən çox səyinin nəticəsi olub, dörd şəbəkə emalatxanası, əlli yeni məşğulluq və ildə on imlyon dollar valyuta gəliri.

Hər şəbəkə əsəri on nəfər üçün məşğulluq yaradır.

Məşğulluğun genişlənməsi üçün rəsmilərin daha çox diqqət mərkəzində dura bilən bir fürsət.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şərhlər