• İnqilab Rəhbəri: Myanma məsələsinin həll yolu müsəlman ölkələrin priaktiki addım atmalarıdır
Şərhlər