Elm və Mədəniyyət

 • EKOJURNAL 01-09-2016

  Sen 02, 2016 22:56

  Bu proqram İranın əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

 • HÜQUQİ ASPEKT -30-08-2016

  Avq 31, 2016 14:15

  Bu proqram İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın gündəminin əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

 • EKOJURNAL -25-08-2016

  Avq 25, 2016 22:55

  Bu proqram İranın əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

 • HÜQUQİ ASPEKT -23-08-2016

  Avq 24, 2016 12:21

  Bu proqram İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın gündəminin əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

 • EKOJURNAL -18-08-2016

  Avq 18, 2016 23:44

  Bu proqram İranın əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

 • HÜQUQİ ASPEKT -16-08-2016

  Avq 18, 2016 21:49

  Bu proqram İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın gündəminin əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

 • HÜQUQİ ASPEKT -09-08-2016

  Avq 10, 2016 01:47

  Bu proqram İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın gündəminin əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

 • EKOJURNAL -04-08-2016

  Avq 05, 2016 04:27

  Bu proqram İranın əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.

 • HÜQUQİ ASPEKT -02-08-2016

  Avq 03, 2016 17:38

  Bu proqram İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın gündəminin əsas məsələlərini dialoq və təhlil mehvəri ilə araşdırır.