• 29 Bəhmən Qiyamı münasibəti ilə Təbriz əhalisinin Böyük İnqilab Rəhbəri ilə görüşü
Şərhlər