Jan 31, 2019 23:23 Asia/Baku
  • İMAM XOMEYNİ(RƏ)-İN İRANA TARİXİ QAYIDIŞININ 40-CI İLDÖNÜMÜ MƏRASİMİ
    İMAM XOMEYNİ(RƏ)-İN İRANA TARİXİ QAYIDIŞININ 40-CI İLDÖNÜMÜ MƏRASİMİ
Şərhlər