PARLAQ SƏTİRLƏR

  • QURAN OXUYAQ - 30-05-2017

    May 31, 2017 11:38

    Dini mütəxəssislər bu proqramda sizin islam təlimləri və əsasları barəsindəki suallarınızı cavablandırır və şübhələrinizə aydınlıq gətirirlər.

  • QURAN OXUYAQ - 02-05-2017

    May 03, 2017 10:08

    Dini mütəxəssislər bu proqramda sizin islam təlimləri və əsasları barəsindəki suallarınızı cavablandırır və şübhələrinizə aydınlıq gətirirlər.