Pozitiv

  • POZİTİV -09-01-2016

    Yan 09, 2016 23:22

    Dini mütəxəssislər bu proqramda sizin islam təlimləri və əsasları barəsindəki suallarınızı cavablandırır və şübhələrinizə aydınlıq gətirirlər.

  • POZİTİV -05-01-2016

    Yan 07, 2016 22:33

    Dini mütəxəssislər bu proqramda sizin islam təlimləri və əsasları barəsindəki suallarınızı cavablandırır və şübhələrinizə aydınlıq gətirirlər.