May 06, 2020 13:18 Asia/Baku
  • 7 istehsal kompleksindən İnqilab Rəhbəri ilə video bağlantı yaradılıb

Əmək həftəsi və ilin şüarı olan «istehsalın sıçrayışı» şüarının həyata keçməsinin izlənilməsi münasibətilə ölkənin müxtəlif nöqtələrində olan 7 istehsal kompleksindən İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri ilə video bağlantı yaradılıb.

Bu görüşdə istehsal obyektlərinin müdirləri və nümunəvi fəhlələrindən bir qrupu istehsalın durumu, nailiyyətlər, bu obyektlərin problemləri, həmçinin həmin məsələlərin həlli, eləcə də ilin şüarının reallaşması üçün yollar və təkliflər irəli sürüblər.

Bu haqda mükəmməl məlumat sonradan təqdim olunacaqdır.

İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Həzrət Ayətullahuluzma Xamenei 1399-cu günəş ilinin başlanması münasibətilə bu ili «istehsalın sıçrayışı» ili adlandırdılar.

7 İSTEHSAL OBYEKTİNDƏN İNQİLAB RƏHBƏRİLƏ VİDEO BAĞLANTI

Teqlər