Başlat Müddət

axşam rubrikaları təkrar

00:30 25

xəbərlər

01:00 25

siz və səhər təkrar

01:25 45

ləzzətli əllər təkrar

02:10 20

kompas təkrar

02:30 45

səhər tərənnümü

03:20 85

quran tilavəti

04:45 58

ərdəbildən özəl təkrar

05:43 30

can qardaşı təkrar

06:30 43

axşam rubrikaları təkrar

07:14 25

pərdə arxası təkrar

07:39 47

səhər səlamı

08:30 55

kompas təkrar

09:30 45

qelqelinin macəraları təkrar

10:16 28

siz və səhər təkrar

10:44 45

axşam rubrikaları təkrar

11:35 25

ilahi nəsim

12:15 45

minbər təkrar

13:00 25

ləzzətli əllər

13:30 21

quran tilavəti

14:00 60

pərdə arxası

15:00 39

xəbərlər

16:00 20

adrenalin

16:30 20

qelqelinin macəraları

17:00 28

həyat aynası

17:30 50

axşam rubrikaları

18:30 21

işığlı tarix

18:51 38

ilahi ziyafət

19:30 50

xəbərlər

20:30 25

kompas

21:05 45

can qardaşı

22:00 45

minbər

23:00 25

pərdə arxası təkrar

23:30 36