Başlat Müddət

qara zəka təkrar

00:00 45

xəbərlər təkrar

01:00 30

həyat aynası təkrar

01:30 50

həftəmiz təkrar

02:30 22

ziya təkrar

02:56 30

başqa sıçrayış təkrar

03:27 20

pərvanə təkrar

03:47 33

kompas təkrar

04:22 45

qara zəka təkrar

05:08 45

ilahi nəsim

06:00 50

quran tilavəti

06:50 68

axşam rubrikaları tıkrar

08:00 25

səhər səlamı

08:30 48

xəbərlər

09:30 10

kompas təkrar

09:45 45

çiçəklər təkrar

10:30 28

həyat aynası təkrar

11:00 50

axşam rubrikaları təkrar

11:50 25

ilahi nəsim

12:30 50

ay işığında təkrar

13:30 50

islam əxlağı

14:30 30

pərvanə

15:00 32

xəbərlər

16:00 25

çiçəklər

16:30 28

başqa sıçrayış

17:00 22

həyat aynası

17:30 50

axşam rubrikaları

18:30 25

bədii çərçivə

18:55 40

qara zəka

19:30 50

xəbərlər

20:30 30

hüquqi aspekt

21:10 45

ay işığında

22:10 50

pərvanə təkrar

23:00 32