Başlat Müddət

sərv hədisi təkrar

00:30 30

xəbərlər təkrar

01:00 30

siz və səhər təkrar

01:30 45

vılayət günəşi təkrar

02:30 30

ilahi nəsim

03:00 50

quran tilavəti

03:50 60

sərv hədisi təkrar

05:00 30

vılayət günəşi təkrar

05:40 30

yeddi daş təkrar

06:15 45

rubrika təkrar

07:00 25

sitayiş təkrar

07:30 50

səhər səlamı

08:30 48

xəbərlər

09:30 15

kəramət günəşi

09:45 60

siz və səhər təkrar

11:00 45

rubrika təkrar

11:45 25

ilahi nısim

12:15 50

vilayət günəşi təkrar

13:15 30

ay işığında təkrar

14:00 50

sitayiş

15:00 50

xəbərlər

16:00 25

çiçəklər

16:30 28

quran və sənət

17:00 30

həyat aynası

17:30 50

rubrika

18:30 25

həbullah

19:00 30

yeddi daş

19:30 45

xəbərlər

20:30 30

kompas

21:10 45

ay işığında

22:10 50

rubrika təkrar

23:00 25

sitayiş təkrar

23:30 50