Xəbərlər

 • XƏBƏRLƏR 18-05-2017 -01

  May 18, 2017 21:21

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

 • XƏBƏRLƏR 17-05-2017 -03

  May 18, 2017 17:09

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

 • XƏBƏRLƏR 17-05-2017 -02

  May 18, 2017 09:11

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

 • XƏBƏRLƏR 17-05-2017 -01

  May 17, 2017 21:15

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

 • XƏBƏRLƏR 16-05-2017 -03

  May 17, 2017 16:32

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

 • XƏBƏRLƏR 16-05-2017 -02

  May 17, 2017 16:25

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

 • XƏBƏRLƏR 16-05-2017 -01

  May 17, 2017 16:21

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

 • XƏBƏRLƏR 15-05-2017 -03

  May 16, 2017 16:29

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

 • XƏBƏRLƏR 15-05-2017 -02

  May 16, 2017 00:13

  Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.