Mart 07, 2016 16:14 Asia/Baku

Bayatılar hardan gəlib?

Azərbaycan folkulorunun gülüstanında solmaz güllərinin bağıbanları kimi olub bayatılar. Bayatıların ilkin nümunələrini aşıqların yaratdığı barədə şübhə yoxdur. onlar 10-cu və 13-cü əsirlərin fasiləsində yaşamış şairlər və aşıqlardırlar ki müxtəlif nəğmələr qoşaraq camaat arasında ağızdan ağıza və sinədən sinəyə gəzib, yayın olub və indi dillər əzbəridir. Amma bu gün camaat arasında geniş miqyasda yayğın bayatılar istər onları qoşan bəlli ola istərsə də bəlli olmaya, camaata qayıdır.Bu camaatdır ki bayatıları yaşadıb və öz zövq və ehsaslarına uyğun olaraq onlarda bəzi dəyişikliklər yaradıb. Azərbaycan folkulorunun zəngin xəzinəsində töhfə veriblər.

Teqlər

Şərhlər