Dek 23, 2015 09:31 Asia/Baku

Aşıq sənəti əsirlərlə cilalanıb, təkmilləşmiş zəngin ənənəyə malik olmuşdur.

Keçməyir sözüm neylim

Bu dərdə dözüm neylim

Ah çəksəm aləm yanar

Çəkməsən özüm neylim...


Əsirlər keçdikcə nəsildən nəsilə ötrürülərək bu günümüzə gəlib çıxan aşıq sənəti xalqın ruhunu zövqünü oxşayır, dövrün ictimail -siyasi həyatını və ruh dünyasını özündə əksə etdirir...

Teqlər