Gallery

 

Bu proqramda AZ. R. Mətbuatında İranla bağlı dərc olunmuş təxribat xarakterli xəbərlər haqda araşdırma aparılır və mövzu ilə əlaqədar ekspertlərin rəyi ilə tanış oluruk. 

May 21, 2015 20:57 Asia/Baku