Dek 20, 2015 14:45 Asia/Baku

Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxi 13-cü milad əsrində İran Ərazilərində yaşamışdır.

Dünya xalqının dillər əzbəri olmuş və Fars dilinin müstəsna şairi, Molana Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxi (Moləvi) 7-ci H-Q əsri 13-cü milad əsrində İran ərazilərində yaşayıb və onun üstün məfkurələri və şerləri müxtəlif dillərə tərcümə olaraq çoxlu yazıçılar və alimlər ondan təsirlənmişlər.

Adlım fransalı İranşünas Hanri Masse deyib: Mən ömrümü Fars dili ədəbiyyatına sərf etdim və bu əcib ədəbiyyatı dünya ostadlarına tanıtdırmaq üçün müqayisə etməkdən başqa çarəm yox. Və bunu deməliyəm ki Fars ədəbiyyatı 4 əsas təmələ əsaslanır. Firdovsi, Sədi, Hafiz və Moləvi...

Teqlər