Dek 30, 2015 19:27 Asia/Baku

Həbib Sahir İranlı şair və yazıçının yaşayışına bir baxış /2-ci hissə/


Ötən verilişdə dedik ki Həbib Sahir qara istibdad əsərində Ərdəbildən Təbriz şəhərinə sürügün oldu.


Böyük şair və yazıçı Ərdəbildə olan zaman Səfəviyyə məktəbində müəllimliklə məşğul idi. O nəzarət altında olmasına baxmayaraq 132-ci ildə çox ağır bir vəziyyətdə "Əşar-i Cədidə" adlı farsca şer kitabını m əhdud nüsxələrdə nəşr etdirdi. O üç il ərdəbildə yaşadıqdan sonra yenədə oradan çıxarılıb yenidən qəzvinə göndərildi...


Teqlər