Yan 18, 2016 19:23 Asia/Baku

17-ci əsrin tanınmış şairi Murtəza Qulixan Zəfər haqda məlumat.

Tazə Dilbər Şövqü düştü başimə piranəsər

Şükrü lillə hasil oldu mətləbim bidərdisər

Taleyim oldu zəfər ulduzu ilə toəman

Aqibət  yetdi yerinə çəkdiyim ah-i səhər

Canimə düşmüşüdü eşq atəşi bülbül kimi

Bir gül üzlü yar üzündən rövşən oldu çeşm-i tər

Heyf kim əydi şücaət qeyrəti əndamimi

Zəf artdı gün-bə-gün olmağa tək yomol-bətər

Baş ağardı , diş töküldü , beldə qüvvət qalmadı

Həlqə olmuş yayə döndü sərvi rəna tək kəmər

Səbr edib çəkdim əyağı bir qənaət küncünə

Yar ola bir gün məgər tofiqilən fəth-o zəfər


17-ci əsirdə yaşayan Murtəza Qulixan Zəfər vəzirlik məqamına qədər yüksəlib, sonralar da Ərdəbildə Şeyx Səfiyeddin Ərdəbilinin məqbərəsinin mütəvəllisi olub.

Şairin hansı illərdə dünyaya göz açıb,hansı illərdə dünyadan getməsi qəti şəkildə məlum deyil. Ancaq divanını 74- yaşında ikən yazmasını bəyan edib...


Teqlər