• Güllü budaq - 4 (Audio)

  Dek 13, 2015 15:14

  Məclisdə yeni saqiy-i gül rənglər oynar Şuri ilə müğənnilər oxur, çənglər oynar

 • Ədəbiyyat səması- 2 (Audio)

  Noy 28, 2015 15:42

  Həbib Sahir iranlı şair və yazıçı 1286-cı h-ş ilində Təbrizin Sırxab məhəlləsində dünyaya göz açmışdır.

 • Parlaq ulduzlar - 6 (Audio)

  Noy 28, 2015 14:42

  Pərvin Etisami adı ilə məşhur olan Rəxşəndə Etisami 1907-ci milad ilində Təbrizdə anadan olmuşdur.

 • Mərsiyə ədəbiyyatı (Audio)

  Noy 18, 2015 12:40

  Hörmətli dinləyicilərimiz Lirika dəftəri sırası verilişlərində müasir ədəbiyyat haqqında hazırlanmış ədəbi verilişləri dinləyə bilərsiniz.

 • Sinə Dəftərindən 1- (Audio)

  Noy 16, 2015 16:02

  Bayatılar şifahi xalq yaradıcılıqlarının ən önəmli növlərinəndir və bayatılar barədə danışmaqla söz qurtaran deyil.

 • Lirika Dəftəri -2 (Audio)

  Noy 15, 2015 15:57

  Hörmətli dinləyicilərimiz Lirika dəftəri sırası verilişlərində müasir ədəbiyyat haqqında hazırlanmış ədəbi verilişləri dinləyə bilərsiniz.

 • İran fəxrləri, dünya irsləri -1 (Audio)

  Noy 11, 2015 14:54

  Altıncı Hicri Qəməri əsrinin adlım şairi Ənvəri Əbiverdinin yaşayişi, şerləri və fikirləri ilə tanışlıq.

 • Güllü Budaq - 2 (Audio)

  Noy 11, 2015 14:27

  Güllü Budaq verilişində klasik şairlərimiz haqda söhbət gedir. Bu verilişdə isə Həkim Ləliye Təbrizi haqda məlumat verilir.

 • Ədəbiyyat Səması + (Audio)

  Noy 08, 2015 14:36

  Təbrizin Milli kitabxanasında Yusif və Zoleyxa adlı bir əl yazma saxlanılır.

 • Ədəbiyyat Səması - 1 (Adio)

  Okt 06, 2015 17:56

  Bu verilişdə Ədəbiyyat tarixində parlaq ulduzlardan olan şair Bəsiri haqda söhbət gedir.