SON DƏQİQƏ

  • SON DƏQİQƏ 29-06-2020

    İyun 29, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

  • SON DƏQİQƏ 28-06-2020

    İyun 28, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

  • SON DƏQİQƏ 27-06-2020

    İyun 27, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

  • SON DƏQİQƏ 26-06-2020

    İyun 26, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

  • SON DƏQİQƏ 25-06-2020

    İyun 25, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

  • SON DƏQİQƏ 24-06-2020

    İyun 24, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

  • SON DƏQİQƏ 23-06-2020

    İyun 23, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

  • SON DƏQİQƏ 22-06-2020

    İyun 22, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

  • SON DƏQİQƏ 21-06-2020

    İyun 21, 2020 22:49

    Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.