İyun 18, 2016 16:06 Asia/Baku

İranlı şair, Xacə Homam Təbrizi haqda .

Homamoddin Əla Təbrizi Elxanlar dövrünün böyük şairlərindədir.  Homam 636-ci H-Q ilində dünyaya göz açıb. Homam öz həyatı boyunda yüksək mənəvi kəmal və məqamlara malik olan bir şair olub. Təbrizdə bir xanəqahi var imiş orada arif insanlara kəmal dərsi öyrədib onları istiqamətləndirərdi.

Teqlər