Sen 07, 2019 17:38 Asia/Baku
  • Müqəddəs Kərbəlada Həzrət Abbas(ə) gecəsi
    Müqəddəs Kərbəlada Həzrət Abbas(ə) gecəsi

Məhərrəm və şəhidlər ağası üçün əzadarlıq günlərində dünən gecə Hüseyn(ə) Kərbəlasında Abbas(ə) gecəsi idi. Matəm saxlayanlar Bəni-Haşim səqqasının xatirəsinə ağlayaraq, başları və sinələrinə vurdular. Əməkdaşımızın müqəddəs Kərbəladan göndərdiyi reportaj.

Dünən gecə Hüseyn Kərbəlasında, bu Abbas gecəsi idi. Və matəm saxlayanlar Bəni-Haşim səqqasının xatirəsinə ağlayaraq, başları və sinələrinə vurdular.

m.k- Ey bizim ağamız, rəhbərimiz, burda şiələrin gəliblər ki, həm səninlə, həm də Seyyiduşşuhədanın haqlı amalları ilə beyət etsinlər. Pak hərəmin hər tərəfi Abbasın mərdanəliyini dünya xalqlarına göstərmək üçün bütün çəinliklərə dözərək, bu yolu gələn müridlərinlə doludur.

m.k- Dünyada insan çoxdur, lakin bir belə insanı bir yerə toplamaq və barəsində söhbət etmək olmaz. Lakin bunu bilirəm ki, könüllü şəkildə buraya gələrək, əzadarlıq edən insanlar arasında hansı məhəbbət var.

Ey Kərbəla düzünün şəhidi, sədaqət bütün gözəllikləri ilə sənin adında və həmişə dalğalanan bayrağında toplanıbdır. Və doğrudan da fədakarlıq, cəsarət, şücaət və mədanəlik əbədiyyətə qədər sənə iqtida edirlər. Ya, Əbəlfəzl Əl-Əbbas!

Şərhlər