Başlat Müddət

HƏR KƏS ÖYRƏNSİN-TƏKRAR

00:28 30

XƏBƏRLƏR-TƏKRAR-

01:00 25

HƏYAT AYNASI-TƏKRAR

01:25 50

SƏRGƏŞTƏ-TƏKRAR

02:16 49

ORTAQ DUYĞU- TƏKRAR

03:34 24

HƏR KƏS ÖYRƏNSİN-TƏKRAR

03:58 30

İLAHİ NƏSİM

04:30 55

QURAN

05:25 60

ONUNCU GECƏ- TƏKRAR

06:30 50

AXŞAM RUBRİKALARI

07:20 20

SƏRGƏŞTƏ-TƏKRAR

07:40 49

HƏYAT AYNASI

08:30 50

ARA PROQRAM-TƏKRAR

09:20 12

HÜQUQİ ASPEKT-TƏKRAR

09:31 27

VİLAYƏT GÜNƏŞİ-TƏKRAR

09:59 30

QÖNÇƏLƏR-TƏKRAR

10:29 22

DİN-HƏYAT-TƏKRAR

11:03 27

AXŞAM RUBRİKALARI-TƏKRAR

11:31 20

EŞQ NAXIŞI-TƏKRAR

11:50 15

İLAHİ NƏSİM

12:15 60

ORTAQ DUYĞU-TƏKRAR

13:19 25

NEYNƏVA-TƏKRAR

13:44 55

VİLAYƏT GÜNƏŞİ - TƏKRAR

14:39 30

ONUNCU GECƏ

15:09 50

XƏBƏRLƏR

16:00 20

QÖNÇƏLƏR

16:31 22

HƏR KƏS ÖYRƏNSİN

16:59 30

HƏYAT AYNASI

17:30 50

ARA PROQRAM + ANONS

18:20 10

AXŞAM RUBRİKALARI

18:30 20

ARA PROQRAM

18:50 19

VİLAYƏT GÜNƏŞİ

19:01 29

ORTAQ DUYĞU

19:31 24

EŞQ NAXIŞI

19:54 16

SƏRGƏRDAN

20:10 49

XƏBƏRLƏR

21:00 25

KOMPAS

21:30 27

NEYNƏVA

22:10 55

AXŞAM RUBRİKALARI

23:06 20

ONUNCU GECƏ-TƏKRAR

23:26 50

ONUNCU GECƏ-TƏKRAR

23:31 49