Başlat Müddət

PARLAQ SƏTİRLƏR-TƏKRAR

00:32 27

XƏBƏRLƏR-TƏKRAR-

01:00 25

SİZ VƏ SƏHƏR-TƏKRAR

01:25 29

XUDAHAFİZ UŞAQ-TƏKRAR

01:55 41

UNUDULMUŞ SOYQIRIM-TƏKRAR

02:36 30

İLAHİ NƏSİM

03:15 60

QURAN

04:15 60

PARLAQ SƏTİRLƏR-TƏKRAR

05:10 27

UNUDULMUŞ SOYQIRIM-TƏKRAR

05:42 30

EKO JURNAL

06:12 25

85 Cİ BİNA-TƏKRAR

06:37 46

AXŞAM RUBRİKALARI-TƏKRAR

07:26 20

MƏNİM ASMANIM-TƏKRAR

07:46 41

HƏYAT AYNASI- TƏKRAR

08:31 50

KOMPAS-TƏKRAR

09:30 27

ÇÖRƏK PENDİR PÜSTƏ-TƏKRAR

10:01 29

QÖNÇƏLƏR-TƏKRAR

10:31 22

İRAN - TƏKRAR

11:01 28

AXŞAM RUBRİKALARI-TƏKRAR

11:30 20

ARA PROQRAM + ANONS

11:53 25

İLAHİ NƏSİM

12:15 60

BƏDİİ FİLM -TƏKTST

13:15 87

KÜRD PEŞMƏRGƏLƏRİ-TƏKRAR

14:42 31

85-Cİ BİNA

15:13 46

XƏBƏRLƏR

16:00 20

QÖNÇƏLƏR

16:30 25

PARLAQ SƏTİRLƏR

16:59 27

SİZ VƏ SƏHƏR

17:30 30

İRAN MƏTBƏXİ

18:05 15

AXŞAM RUBRİKALARI

18:31 20

UNUDULMUŞ SOYQIRIM

19:00 24

EKO JURNAL

19:29 25

XUDAHAFİZ UŞAQ

19:59 41

XƏBƏRLƏR

21:00 25

AZAD ARENA

21:35 27

AY İŞIĞINDA

22:12 50

AXŞAM RUBRİKALARI-TƏKRAR

23:00 20