Başlat Müddət

intizar təkrar

00:30 30

xəbərlər təkrar

01:00 25

həyat aynası təkrar

01:30 47

idman təraqqi təkrar

02:17 53

vağlar təkrar

03:10 21

iran təkrar

03:30 30

intizar təkrar

04:00 30

saray xatunu təkrar

04:30 44

ilahi nəsim

05:15 50

quran tilavəti

06:05 60

axşam rubrikaları tıkrar

07:09 20

böyük çətinliklər təkrar

07:30 50

səhər səlamı

08:30 48

xəbərlər

09:30 15

vağlar təkrar

09:45 21

qelqelinin macəraları təkrar

10:14 27

həyat aynası təkrar

10:42 50

axşam rubrikaları təkrar

11:30 20

ilahi nəsim

12:00 50

iran sənədli təkrar

12:59 30

saray xatunu təkrar

13:30 45

minbər

14:30 30

böyük çətinliklər

15:00 50

xəbərlər

16:00 15

çiçəklər

16:30 28

iqtisadi yeniliklər

17:00 10

həyat aynası

17:30 50

axşam rubrikaları

18:30 20

vilayət günəşi

19:00 30

saray xatunu

19:30 50

xəbərlər

20:30 25

kompas

21:10 45

böyük çətinliklər təkrar

22:00 50

axşam rubrikalari təkrar

23:00 20

saray xatunu təkrar

23:30 50