Başlat Müddət

ARA PROQRAM - TƏKRAR

00:09 18

İNTİZAR-TƏKRAR

00:27 30

XÜTBƏLƏR-TƏKRAR

00:31 30

XƏBƏRLƏR-TƏKRAR-

01:00 25
01:25 49

ZƏMANƏ-TƏKRAR

02:14 37

GƏNCLƏR-TƏKRAR

02:52 27

İRANIN TARİXİ KÖRPÜLƏRİ- TƏKRAR

03:19 8

BƏDİİ FİLM

03:58 90

ANONS

05:28 2

İLAHİ NƏSİM

05:30 55

QURAN

06:25 60

MİNBƏR -TƏKRAR

07:25 30

TELE ANONS

07:55 5

AXŞAM RUBRİKALARI-TƏKRAR

08:00 20

ELM XƏZİNƏSİ-TƏKRAR

08:20 7

ANONS

08:27 3

HƏYAT AYNASI-TƏKRAR

08:30 52

TELE ANONS

09:23 10

QURANDA VİLAYƏT AYƏLƏRİ-TƏKRAR

09:32 11

İRAN BU GÜN-TƏKRAR

09:34 21

ÜFÜQ -TƏKRAR

10:04 21

ANONS

10:26 4

QÖNÇƏLƏR-TƏKRAR

10:31 24

TELE ANONS

10:55 6

İNTİZAR-TƏKRAR

11:01 27

AXŞAM RUBRİKALARI-TƏKRAR

11:29 20

ELM XƏZİNƏSİ

11:49 8

SƏHƏRİN NƏĞMƏSİ

11:58 10

TELE ANONS

12:08 6

İLAHİ NƏSİM

12:15 55

İRAN SƏNƏDLİ FİLM-TƏKRAR

13:13 27

İDMAN JURNALI-TƏKRAR

13:42 54

ÜFÜQ - TƏKRAR

15:01 39

CABİR İBNİ HƏYYAN

15:01 40

TELE ANONS

15:41 9

İRAN ŞİRNİYATI

15:48 9

İRANIN TARİXİ KÖRPÜLƏRİ-TƏKRAR

15:50 8

XƏBƏRLƏR

16:00 20

QURANDA VİLAYƏT AYƏLƏRİ

16:20 9

QÖNÇƏLƏR

16:30 24

TELE ANONS

16:54 5

MİNBƏR

17:00 30

HƏYAT YANASI

17:30 50

TELE ANONS

18:20 9

AXŞAM RUBRİKALARI

18:30 20

ELM XƏZİNƏSİ

18:50 7

PENDİR, ÇÖRƏK,PÜSTƏ

19:29 30

GƏNCLƏR

19:59 27

ZƏMANƏ

20:00 37

İRAN ŞİRNİYATI

20:37 20

XƏBƏRLƏR

21:00 25

ANONS

21:25 5

KOMPAS

21:30 27

XƏBƏR 100 SANİYƏ

21:57 2

BƏDİİ FİLM

21:59 90

AXŞAM RUBRİKALARI-TƏKRAR

23:29 20

CABİR İBNİ HƏYYAN -TƏKRAR

23:49 39