May 15, 2019 12:25 Asia/Baku
  • Bu gün iranlı şair Firdovsini anım günüdür
    Bu gün iranlı şair Firdovsini anım günüdür

Bu gün 15 may İran təqvimində dünya şöhrətli İran şairi Əbülqasım Firdovsinin adına verilmiş gündür.

Əbülqasım Firdovsi 329-cu hicri qəməri ilində Tus şəhərində dünyaya gəlib. 

Firdovsi 80 illik ömründə malik olduğu şairlik ruhiyyəsi ilə İranın milli iftixarlarını yaşatmağa çalışıb və onun "Şahnamə" əsəri məhz bu istəyin nəticəsidir. 

Şahnamə təqribən 50 min beytə malikdir və bu diyarda yaşamış qədim pəhləvanlar və şahların həyatından bəhs edir. 

Firdovsi heç şübhəsiz böyük İran şairidir və Şahnamə onun şah əsəri sayılır. 

Şərhlər